Vinařství Válkovi

IN VINO VERITAS

Bylo, nebylo. Na počátku stála pouhá informace. Pan Pavel Válek jednoho dne svému synovi Janovi předal několik zpráv – mezi nimi i jednu zásadní – doslech o prodeji vinice na Mělníku. Jan byl myšlenkou na vinici okouzlen a celý den se nemohl dočkat, až vše poví své ženě Iloně. Oba ta myšlenka pohltila. Již v tu chvíli se jim v hlavách rodil nový životní plán, který dokonce nabýval velmi zřetelných obrysů. Povídali si dlouho do noci a snili o tom, co není, ale co by mohlo být…

Rozhodnuto bylo ve chvíli, kdy oba dva vstoupili do vinice. Pod nimi se otevřela zelená Labská nížina, romantický pohled na Mělnický zámek s kostelní věží, v ranním oparu se probouzela přilbice hory Říp. První sluneční paprsky osvěcovaly v dáli zvednutý vrch Chloumku včetně bývalého zámečku rytíře z Neuberku s rozlehlými pozemky školního statku. Všude klid, mír, jen jemný vánek si pohrával s čerstvými lístky vinné révy. Ráj na zemi.

Ano, bylo rozhodnuto. Stalo se to na jaře roku 2018.

CURRICULUM VITAE

Mladé rodinné Vinařství Válkovi vzešlo nikoliv z generačních tradic vinařů, jak tomu tak většinou bývá. Letitý zahradnický um této rodiny se zatím zastavil u advokacie, a jakým směrem se bude profilovat nejmladší z Válků, je ještě ve hvězdách. Do široké obce vinařů jsme si tak dovolili vkročit s pouhou ryzí láskou k vínu podpořenou nesmírnou chutí tvořit nejenom kvalitní mok, ale i další hodnoty. Naše první víno jsme ochutnali na konci roku 2019.

Vinařství Válkovi doposud obhospodařuje viniční tratě Turbovická v obci Skuhrov na Mělníku, kde se na jihozápadním svahu řeky Labe ve výšce 220 m n. m. a na ploše 1,7 ha daří Tramínu červenému a na 0,71 ha jsou pak opečovávány zlaté hlavy Muškátu moravského. Mírné klima a půda založená na málo skeletovitých pararendzinách a vápnito-jílovitých pískovcích zaručuje vínu ve skleničce jeho kulatost a jemnost se zachováním ovocného charakteru.

Nečekáme s rozvojem moc dlouho, hned na začátku února 2020 se těšíme z nově držené vinice – a to opět v nádherné poloze vinařské obce Mělník ve viniční trati Turbovická. Osázení vinice nynějším Modrým Portugalem na ploše 1 ha se datuje do roku 1966. Vinařství Válkovi se zde po vyklučení původní vinice a její celkové revitalizaci rozhodlo pěstovat odrůdy Ryzlink Rýnský a Rulandské modré.

Obdělávání vinic respektuje podmínky integrované produkce, kdy se používání hnojiv a postřiků řídí přesně specifikovanými pravidly, která minimalizují jejich vliv na životní prostředí. Sběr hroznů probíhá výhradně ručně.

Děkujeme našim příznivcům za to, že bedlivě sledují naše počínání, a že se stejně tak jako my těší ze všech větších i menších krůčků, kterými se posouváme k vysněnému cíli. Zůstaňte nám věrni. Těšíme se na každé další setkání s Vámi.

Vinařství Válkovi

Zprávy z vinice

Tramín už je v lahvích

Každou hlavu Tramínu červeného jsme pečlivě opečovávali a ona se nám odměnila bohatou sklizní. Každý řádek jsme prošli několikrát a kochali se sílou révových keřů a šťavnatostí jejich hroznů. Každý hrozen jsme pohladili pohledem a nechali se kolébat klidem proudícím v řadách vinice, když jsme se  odevzdaně ponořili do jejích útrob a děkovali za to, …

Všichni jásejme! Zakládáme novou vinici.

Dobrých zpráv není nikdy dost. A tak: Na vědomost se dává, že jsme v nádherné poloze vinařské obce Mělník ve viniční trati Turbovická získali další vinici! Vinice byla v roce 1966 osázena odrůdou Modrý Portugal. My nyní provádíme její vyklučení a po následné celkové rekultivaci založíme vinici novou. Rozhodli jsme se pro odrůdy Ryzlink Rýnský …

Kontakt

Vinařství Válkovi
Viniční usedlost Turbovice č. p. 18, 277 11 Mělník – Skuhrov (pouze vinice) 

GPS: 50.3289689N, 14.5079706E

E-MAIL: info@vinarstvi-valkovi.cz

 

Fakturační adresa:

Vinařství Válkovi, s. r. o.
Na Bendovce 817/5, 181 00  Praha 8
IČ: 07985282

č. ú. 1187609004/2700                                                                                                                                                          

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Válek, 606 533 464
Mgr. Jan Válek, 777 333 395
Ing. Ilona Válková, 602 207 257